Parafia św. Mikołaja

w Raciborzu

Galeria - starsze zdjęcia

Uroczysto�� Wszystkich �wi�tych 2014
[ dodane: 09.11.2014 ]
 
Spotkanie formacyjne - wsp�lnoty �ywego R�a�ca
[ dodane: 09.11.2014 ]
 
Rodzinny Ro�aniec
[ dodane: 09.11.2014 ]
 
Malta 2014 - �ladami �w. Paw�a
[ dodane: 09.11.2014 ]
 
Grono Dzieci Maryi "na �wie�ym powietrzu"
[ dodane: 09.11.2014 ]
 
Uroczysto�� Bo�ego Cia�a i Krwi Pa�skiej
[ dodane: 15.06.2014 ]
 
Pielgrzymka do Centrum JP II
[ dodane: 15.06.2014 ]
 
Pielgrzymka do Matki Bozej Raciborskiej
[ dodane: 15.06.2014 ]
 
Marsz dla �ycia i rodziny
[ dodane: 15.06.2014 ]
 
Procesja b�agalna o urodzaje ku czci �w. Urbana
[ dodane: 15.06.2014 ]
 
Wycieczka marianek do Inwa�du
[ dodane: 15.06.2014 ]
 
Sakrament Bierzmowania
[ dodane: 15.06.2014 ]
 
Koncert z okazji Kanonizacji Jana Paw�a II
[ dodane: 19.05.2014 ]
 
Uroczysto�� Pierwszej Komunii �wi�tej
[ dodane: 18.05.2014 ]
 
Wizyta naszych parafian na kanonizacji Jana Paw�a II
[ dodane: 10.05.2014 ]
 
17. rozpocz�cie sezonu motocyklowego
[ dodane: 10.05.2014 ]
 
Triduum Paschalne
[ dodane: 26.04.2014 ]
 
Uroczysto�� Konsekracji O�tarza
[ dodane: 17.04.2014 ]
 
Spotkanie dla m�odych �DM
[ dodane: 17.04.2014 ]
 
Droga Krzy�owa ulicami miasta
[ dodane: 17.04.2014 ]
 
Pielgrzymka do O�omu�ca
[ dodane: 17.04.2014 ]
 
Przyj�cie pos�ugi lektoratu przez ministrant�w
[ dodane: 23.02.2014 ]
 
Jeszcze raz kol�dowali
[ dodane: 14.02.2014 ]
 
Spotkanie �ywego R�a�ca
[ dodane: 09.02.2014 ]
 
Przyj�cie do grona ministrant�w
[ dodane: 09.02.2014 ]
 
Ferie zimowe
[ dodane: 09.02.2014 ]
 
Kol�dowanie z zespo�em Ahawa w K�dzierzynie-Ko�lu
[ dodane: 09.02.2014 ]
 
Wystr�j bo�onarodzeniowy
[ dodane: 14.01.2014 ]
 
�wi�cenia biskupie ks. Rudolfa Pierska�y
[ dodane: 14.01.2014 ]
 
Wieczory kol�d u �w. Miko�aja
[ dodane: 12.01.2014 ]
 
Zako�czenie Roku 2013
[ dodane: 01.01.2014 ]
 
Jase�ka i Pasterka
[ dodane: 01.01.2014 ]
 
Nadzwyczajni szafarze Komunii �w.
[ dodane: 14.12.2013 ]
 
Zmiana medalik�w Dzieci Maryi
[ dodane: 11.12.2013 ]
 
Uroczysto�ci odpustowe
[ dodane: 11.12.2013 ]
 
Roraty 2013
[ dodane: 08.12.2013 ]
 
Wizytacja kanoniczna
[ dodane: 24.11.2013 ]
 
Obchody dnia �w. Marcina
[ dodane: 17.11.2013 ]
 
40-lecie El�bietanek w naszej parafii
[ dodane: 17.11.2013 ]
 
Nabo�e�stwo na cmentarzu dla m�odzie�y
[ dodane: 17.11.2013 ]
 
Czuwanie dla m�odzie�y
[ dodane: 15.11.2013 ]
 
Uroczysto�� Wszystkich �wi�tych
[ dodane: 03.11.2013 ]
 
XVII Przegl�d Piosenki Religijnej Azoty 2013
[ dodane: 28.10.2013 ]
 
Zako�czenie Misji �wi�te
[ dodane: 20.10.2013 ]
 
Misje �wi�te
[ dodane: 20.10.2013 ]
 
Pielgrzymka Dzieci Maryi
[ dodane: 20.10.2013 ]
 
Nabo�e�stwo Taiz�
[ dodane: 16.10.2013 ]
 
Do�ynki Miejskie 2013
[ dodane: 24.09.2013 ]
 
Peregrynacja b�. Karoliny K�zk�wny
[ dodane: 15.09.2013 ]
 
80-te urodziny ks. Reinholda Porwol
[ dodane: 28.08.2013 ]
 
Pielgrzymka dzieci I-szo komunijnych na G�r� �w. Anny
[ dodane: 23.06.2013 ]
 
Parafialny festyn z okazji "Dnia Dziecka"
[ dodane: 04.06.2013 ]
 
Bo�e Cia�o
[ dodane: 04.06.2013 ]
 
Rocznica Pierwszej Komunii �w.
[ dodane: 04.06.2013 ]
 
Sakrament Bierzmowania
[ dodane: 26.05.2013 ]
 
Prymicje ks. Rados�awa �acek
[ dodane: 18.05.2013 ]
 
�wi�cenia kap�a�skie 2013
[ dodane: 18.05.2013 ]
 
Uroczysto�� Pierwszej Komunii �wi�tej
[ dodane: 18.05.2013 ]
 
16 rozpocz�cie sezonu motocyklowego
[ dodane: 17.05.2013 ]
 
Triduum Paschalne
[ dodane: 10.04.2013 ]
 
Koncert Pasyjny
[ dodane: 26.03.2013 ]
 
Rekolekcje Wielkopostne cz. II
[ dodane: 06.03.2013 ]
 
Rekolekcje Wielkopostne cz. I
[ dodane: 06.03.2013 ]
 
Tegoroczne ferie zimowe by�y naprawd� niesamowite
[ dodane: 03.03.2013 ]
 
Kurs Lektorski w Miedoni cz. II
[ dodane: 02.03.2013 ]
 
Kurs Lektorski w Miedoni cz. I
[ dodane: 02.03.2013 ]
 
Koncert kol�dowy
[ dodane: 08.01.2013 ]
 
Szopka Bo�onarodzeniowa naszego parafianina
[ dodane: 21.12.2012 ]
 
Jarmark Adwentowy w Dre�nie
[ dodane: 15.12.2012 ]
 
Odpust parafii �w. Miko�aja
[ dodane: 14.12.2012 ]
 
Wiecz�r Uwielbienia
[ dodane: 08.12.2012 ]
 
Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bo�ej Fatimskiej na Krzept�wkach w Zakopanym
[ dodane: 08.12.2012 ]
 
Warsztaty Gospel na G�rze �w. Anny
[ dodane: 28.11.2012 ]
 
Spotkanie ze �w. Marcinem
[ dodane: 18.11.2012 ]
 
Msza �w. M�odzie�owa
[ dodane: 08.11.2012 ]
 
Wyst�p zespo�u parafii �w. Miko�aja na przegl�dzie piosenki religijnej
[ dodane: 28.10.2012 ]
 
Wyst�p scholi Natanael na przegl�dzie piosenki religijnej w Azotach
[ dodane: 28.10.2012 ]
 
Wyst�p Promyk�w Miko�aja na przegl�dzie piosenki religijnej w Azotach
[ dodane: 28.10.2012 ]
 
Pielgrzymka do Lourdes
[ dodane: 28.10.2012 ]
 
Do�ynki parafialne
[ dodane: 11.10.2012 ]
 
Do�ynki w Miedoni
[ dodane: 04.10.2012 ]
 
Wprowadzenie na proboszcza ks. Adriana
[ dodane: 26.09.2012 ]
 


Plakaty

 


 

Polecane strony

 

diecezja opolska


wsd


wsd


doxa


doxa