Parafia św. Mikołaja

w Raciborzu

Sakrament Chrztu Świętego

Udzielanie
Sakramentu chrztu świętego udzielamy w naszej Parafii w III sobotę miesiąca o godz. 18:00 oraz w IV niedzielę miesiąca o godzinie 10:30 podczas Mszy św.

Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych
W czwartek przed sobotą lub niedzielą, w którą jest udzielany sakrament o godz. 19.00 w kościele.

Wymagane dokumenty
- świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
- dokumenty tożsamości rodziców
- zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
- dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania, stan cywilny)

Rodzice chrzestni
Prawo kościelne wymaga, aby rodzice chrzestni spełniali następujące warunki:
- mieli ukończony 16 rok życia
- sami przyjęli sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
- prowadzili życie zgodne z wiarąPYTANIA DOTYCZĄCE CHRZTU

Co to jest chrzest?
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który:
-gładzi grzechy,
- daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca),
- czyni nas członkami Kościoła katolickiego,
- daje udział w kapłaństwie Chrystusa.

Jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu?
Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: "nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19-20).

Jak się chrzci?
Chrzci się przez zanurzenie kandydata w wodzie lub przez polanie wodą jego głowy, wypowiadając przy tym słowa: "N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

Czy chrzest jest konieczny do zbawienia?
Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: "Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony" (Mk 16, 16). Powiedział też: "Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego" (J 3, 5).

Dlaczego chrzest przyjmuje się tylko raz w życiu?
Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, "charakter", który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.

Kto może chrzcić w razie konieczności?
W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje kandydata, mówiąc: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego"


Plakaty

 


 

Polecane strony

 

diecezja opolska


wsd


wsd


doxa


doxa